2014

( dnes uvádíme

divadlo
18:00   by the way
závěrečný koncert letního tensingového tábora tscz 2014
ten sing je volnočasová aktivita pro mladé lidi zaštítěná mezinárodní křesťanskou organizací
ymca. na každoročně pořádaném táboře skupina z celé české republiky nacvičuje společný program složený ze zpěvu, tance a divadla. mimo to zde účastníci mohou rozvíjet svůj talent v rámci workshopů, kterými jsou hra na hudební nástroje, dramatická průprava, taneční průprava a sólový zpěv. aktivita není vedena profesionály, ale mladými dobrovolníky, pro které je důležitý princip „proces před produktem“ a chtějí mladým lidem nabídnout smysluplné trávení volného času. vstupné dobrovolné. více informací na www.tensing.cz a www.ymca.cz
... přijďte přístě
 
komorní scéna
... přijďte přístě
( aktuality...
...pro více klikněte