květen 2015

( dnes uvádíme

divadlo
18:00   clown macbeth/ klaun macbeth
ryukyu cirque / makoto inoue (japan)
returning to prague for his fifth year, award-winning performer and director makoto inoue presents clown macbeth, a brand-new, non-verbal version of the shakespeare classic. taking its inspiration from the traditional dances of okinawa – japan’s most cultural and spiritual island, and the birthplace of karate – the show is a physical fusion of western and eastern influences and genres. ‘amazingly impressive’ (fringe review on kaguya, 2010). ‘his physical energy and determined focus captured the audience’ (buxton fringe on richard, 2011). ‘intriguing and atmospheric’ (edinburgh spotlight on richard, 2011).
genre: mime. language level: non-verbal. age accessibility: suitable for ages 10 and up
oceňovaný performer makoto inoue se letos do prahy vrací už po páté. tentokrát se představí v úplně nové - němé - verzi shakespearova macbetha. klaun macbeth kombinuje přístupy a žánry západní a východní kultury. makoto čerpá inspiraci z tradičních tanců z nejkulturnějšího a nejduchovnějšího japonského ostrova, okinawa. „opravdu působivé” (fringe recenze o inscenaci kaguya, 2010).„jeho fyzická energie a odhodlání uchvátily publikum” (buxton fringe o inscenaci richard, 2011). „překvapující, s působivou atmosférou” (edinburgh spotlight o inscenaci richard, 2011).
žánr: pantomima. jazyková náročnost: nonverbální. věková přístupnost: vhodné od 10 let
www.makotino.com
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
19:30   neruda nude/ nahý neruda
8rojo (canada)
seven electrifying physical performers deliver the romantic works of pablo neruda in the nude. poems that were once rejected for being too raw and explicit are now presented in a visually striking spectacle showcasing some of the best-known words of love and loss. warning: contains naked verses and full frontal poetry. ‘this incredibly talented cast offers a flawless performance...a must-see for those with a reverence for wonderful art’ (edmonton sun).
genre: poetry. language: english. language level: text based but visual. age accessibility: suitable for adults only
sedm elektrizujících performerů představuje dílo pabla nerudy v totální nahotě. básně, které byly odmítnuty, protože se zdály příliš syrové, jsou nyní explicitně předvedeny na jevišti ve vizuálně úchvatném představení s těmi nejznámějšími tezemi o lásce a ztrátě. upozornění: obsahuje zcela nahé verše a vše odhalující poezii. „tito neuvěřitelně nadaní herci předkládají dokonalé představení...“ (edmonton sun).
žánr: poezie. jazyk: angličtina. jazyková náročnostl: mluvené a vizuální. věková přístupnost: vhodné pouze pro dopělé
www.8rojo.com
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
21:00   show off/ předváděčka
figs in wigs (england)
you’re so vain you probably think this show is about you. but it’s actually about figs in wigs - the lowbrow answer to avant-garde. show off delves deep into our shallow digital existence, examining how social media has bred a new form of narcissism. masquerading as a variety show, this desperately glitzy number continually reinvents itself to satisfy even the most depleted of attention spans.‘funny, intelligent and wholly bizarre’ (ayoungertheatre.com). ‘something very special…sharp, sarcastic, stupid and brilliant’ (threeweeks). nominee, total theatre award 2014 (emerging category), arches brick award 2014.
genre: theatre, comedy. language: english. language level: text based but visual. age accessibility: suitable for ages 10 and up
jste pravděpodobně tak domýšliví, že si myslíte, že je tahle show o vás. ve skutečnosti je to show o figs in wigs - zákeřné odpovědi avant-gardě. předváděčka se noří do povrchní digitální existence a prozkoumává novou formu sebelásky, kterou vytvořily sociální sítě. tvářící se jako kabaretní show, předváděčka se postupně vyvíjí, aby zaujala i ty nejnáročnější diváky. „vtipné, inteligentní a naprosto bizarní” (ayoungertheatre.com). „něco opravdu speciálního... ostré, sarkastické, stupidní, ale brilantní” (threeweeks).
nominace na total theatre award 2014 (emerging category), cena arches brick 2014.
žánr: komedie. jazyk: angličtina. jazyková náročnost: mluvené a vizuální. věková přístupnost: vhodné od 10 let
www.figsinwigs.com
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
22:30   kafka’s metamorphosis/ kafkova proměna
alliance for new music-theatre/ usa
returning to prague after last year’s award-nominated show unveiling, alliance for new music-theatre present kafka’s most influential work metamorphosis. an eclectic collaboration combining multi-media animations, original improvised music, traditional czech songs, and live cello accompaniment. the show explores both the darkness and the humour of kafka’s works, tapping into a universal expression of modern man’s alienation and angst very relevant to today’s audiences. ‘a remarkable mashup that...captivates and fascinates way beyond words’ (dcmta).
genre: music-theatre. language: english. language level: text based but visual. age accessibility: suitable for the whole family
po loňském úspěchu havlovy hry vernisáž se alliance for new music-theatre vrací s kafkovým nejznámějším dílem proměna. představení kombinuje multimediální animaci, originální improvizovanou hudbu, tradiční české písně a živý doprovod na cello. v představení se odráží temnota, ale i humor typický pro kafkovu tvorbu, stejně jako pocit odcizení a úzkosti, který je stále relevatní i pro současné publikum.„skvělý mix, který uchvátí a zaujme více, než slova dokážou říct” (dcmta).
žánr: hudební divadlo. jazyk: angličtina. jazyková náročnostl: mluvené a vizuální. věková přístupnost: vhodné pro celou rodinu
www.newmusictheatre.org
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
... přijďte přístě
 
komorní scéna
16:45   tatterdemalion/ odrbanec
flabbergast theatre (england)
from the creators of boris & sergey’s vaudevillian adventure, a one-man show - puppetry, physical comedy, and mime. hilarious, absurd and magical this award-winning show juxtaposes loneliness and
belonging with joy and exhilaration. pathos, dark humour and victorian aesthetics combine to create a mysterious backdrop to a poetic and surreal journey. ‘tremendous poise and panache´ (judges award, mimetic festival 2014). "joyful, intelligent and downright funny!" * (views from the gods, london).
žánr: fyzické divadlo. jazyková náročnostl: nonverbální věková přístupnost: vhodné od 10 let
www.flabbergasttheatre.co.uk
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
18:15   twonkey´s private restaurant/ twonkeyho soukromá restaurace
mr.twonkey in europe (england)
a surreal act of twisted songs, adult fairy tales and games featuring elaborate props. we dare you to dine in mr.twonkey’s dadaist restaurant tonight with the ghost of mussolini. ‘a sublime cloud of nonsense’ * (timeout). ‘oddly entertaining and utterly bizarre’ * (broadway baby). to&st award nominee for best cabaret edinburgh 2013.
genre: theatre, puppet theatre, spoken word, music, comedy, cabaret. language: english. language level: text based but visual. age accessibility: suitable for adults only
surreálná směs podivných písní, pohádek pro dospělé a her s náročnými rekvizitami. zveme vás do dadaistické restaurace pana twonkeyho na večeři s duchem mussoliniho. „šílený mrak nesmyslů” * (timeout). „zvláštně zábavné a vyloženě bizarní” *www.twonkey.blogspot.co.uk<br
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
19:45   sarah bennetto’s funeral/ pohřeb sarah bennetto
storytellers’ club presents (england / australia)
stop all the clocks. together we honour the life of sarah bennetto: comedian, bon viveur, australian. she’s dead, dead, dead. tonight’s order of service includes: heartfelt eulogies, keytar solos and scintillating product pitches. stay strong. it’s what she would have wanted. a comedy show, and proof positive that if you want something done right, you’d better do it yourself. starring sarah bennetto as sarah bennetto. ‘harnessing the full power of an instinctive comedic mind’ * (fest magazine).
žánr: divadlo. jazyk: angličtina. jazyková náročnostl: mluvené slovo. věková přístupnost: obsahuje hrubé výrazy, vhodné od 14 let
www.twitter.com/sarahbennetto
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
21:15   dick and jayne get a life/ dick a jayne začínají žít
three peas productions / a broad’s way productions
two weirdos find something like love in this quirky, sorta romantic, sorta comedy. ‘a timeless romantic comedy that gives hope to all of us. this is a great show, not to be missed’ (examiner). ‘two unextraordinary and flawed people somehow make the quantum leap from individual disastrous lives to a shared disastrous one, thus confirming the immutable law that for every dick there is a jayne’ (huffington post). winner, best of fringe extension, hollywood fringe, 2013.
genre: theatre. language: english. language level: text based. age accessibility: suitable for adults only, contains strong language
dva podivíni prožívají v této trapně romantické komedii něco jako lásku. „nesmrtelná romantická komedie, která nám všem dává naději. je to skvělá show, kterou byste neměli zmeškat” (examiner). „dva zvláštní podivíni spojí své vlastní katastrofické životy v jeden společný, čímž nás utvrdí v tom, že pro každého dicka je někde nějaká jayne” (huffington post). vítěz ceny best of fringe extension na fringe v hollywoodu 2013.
žánr: divadlo. jazyk: angličtina. jazyková náročnostl: mluvené slovo. věková přístupnost: vhodné pouze pro dospělé, obsahuje hrubé výrazy
www.3peasproductions.com
uvádí prague fringe 2015
( prodej vstupenek pouze na festivalová představení
... přijďte přístě
( aktuality...
...pro více klikněte