prague youth theatre - každou sobotu...

prague youth theatre (pyt) is an english speaking youth theatre for native and non-native english speakers aged 4 – 17 years old. pyt is designed to give young people the chance to express themselves within a dramatic medium and to develop not only their theatrical skills, but also their sense of teamwork, confidence and commitment. this is the philosophy at the heart of pyt.
throughout the year pyt members will perform in at least two major productions and will cover a wide range of performing arts skills.
prague youth theatre juniors and seniors meet every saturday at divadlo na pradle from 9am – 3.30pm
for more information or to find out about all the courses that we offer please visit www.pyt.cz
prague youth theatre (PYT) je anglicky mluvící mládežnické divadlo pro rodilé i nerodilé mluvčí angličtiny ve věku od 4 do 17 let. filozofií PYT je dát mladým lidem možnost vyjádřit se prostřednictvím dramatického prostředku a rozvíjet tak nejen divadelní dovednosti, ale také sebedůvěru, odpovědnost a smysl pro týmovou práci.
členové PYT v průběhu roku vystoupí nejméně ve dvou větších představeních a proberou širokou škálu uměleckých dovedností.
prague zouth theatre juniors (pro děti ve věku od 7 do 12 let) a seniors (pro mládež ve věku od 13 do 17 let) se setkávají každou sobotu od 9:00 do 15:30 v divadle na prádle.
pro více informací nebo abyste se dozvěděli o všech kurzech, které nabízíme, prosím navštivte www.pyt.cz

program divadla a komorní scény se průběžně doplňuje!

víkend s bohem - 25. září, 4. a 15. října, 24. listopadu 2014 od 19.00

představení 25. 9. a 15.10. jsou benefičními představeními na podporu neziskové organizace příležitost k podání ruky o.s.. více informací najdete na: http://www.pkpr.cz/
autorská hra víkend s bohem je zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo, kdyby u nás zaklepal nečekaný návštěvník. když už jsme měli to štěstí a ocitli jsme se na této planetě a musíme čelit i těžkým životním zkouškám, je potřeba najít sílu, postavit se k nim čelem a znovu jít dál. naše životní peripetie brát s humorem a nadhledem. a pokud jsme ochotní naslouchat, pomoc a odpověď na naše otázky vždycky přijde. pokud chcete, změňte svůj život, dokud je čas. neztrácejte nikdy naději... hrají: mario kubec, matouš ruml, františek kubec. scénář: zdeňka kafková, režie: mario kubec.

víkend s bohem - 25. září od 19.00 akce!!!!